bidadgər


bidadgər
f. insafsız, zalım

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.